AI & digitala strategier

Om du behöver bli mer digital snabbt 

Digital Krasch Kurs är en unik kurs för företagsledare, styrelsemedlemmar, marknadsförare och andra som vill komma igång snabbt med att utveckla sin digitala kompetens.

Fokus på AI sammanflätat med din verklighet

Utan AI kompetens blir det svårt att konkurrera med de andra i marknaden, oavsett vad det gäller. Men just här fokuserar vi på karriär och jobb, där AI blir helt avgörande för att lyckas nu och i framtiden.

Fokus på AI sammanflätat med din verklighet

Utan AI kompetens blir det svårt att konkurrera med de andra i marknaden, oavsett vad det gäller. Men just här fokuserar vi på karriär och jobb, där AI blir helt avgörande för att lyckas nu och i framtiden.

Vad behöver jag kunna?

För att komma i gång ordentligt med AI i din vardag följer här några grundläggande AI verktyg som kan ge dig extrema fördelar i arbete och fritid:

1. ChatGPT, https://chat.openai.com/
2. Gemini, https://lnkd.in/eVmEHV_J
3. Midjourney, via Discord eller direkt på https://lnkd.in/gGXymwpR
4. Runway, https://runwayml.com/
5. 11Labs, https://elevenlabs.io/
6. Udio, https://www.udio.com/

Mer om dessa inom kort, och hur du kan använda AI verktygen i din vardag för att växa och kanske ibland briljera....

Kontakt

Vill du veta mer om hur AI kan hjälpa just dig eller ditt företag, kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion, arne@olafsson.se eller 0701825532, alt. formulär nedan.