Misty Streets

In the old city where the shadows play, Mist drifts softly at the break of day. Through narrow streets, it weaves and twirls, Like whispers of ghosts from forgotten worlds.
Cobbled lanes beneath the veil, Echo secrets of the ancient tale. Where time stands still, and memories dwell, In the misty embrace of the old city's spell.
Footsteps echo, faint and slow, In the silence where dreams often grow. Each winding alley, a story untold, In the misty streets where history unfolds.
Lanterns flicker, casting their glow, On worn facades with stories to show. In the quiet hush of the mist-kissed air,
The old city whispers, its secrets rare. So wander softly, let your spirit roam, Through misty streets, make the old city your home. For in its embrace, you'll find solace sweet, In the enchanting dance of misty streets.

Quotes, unknown

"As my circle intersects with others, I embrace the ripple of impact I create."


"Within the vast circle of humanity, my actions create ripples of kindness and change."

Quotes, Marcus Aurelius

Marcus Aurelius' timeless wisdom, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts," offers a profound invitation to reflect on the interconnectedness between our thoughts and our inner essence.  

Quotes, Edgar Allan Poe

"All that we see or seem is but a dream within a dream," beckons us to embark on a profound introspection of the nature of reality and perception. Poe's words evoke a sense of the ephemeral and transient quality of our experiences. 

Quotes, Albert Einstein

A timeless wisdom, "A person who never made a mistake never tried anything new," serves as a profound invitation to contemplate the nature of growth and innovation.  These words encourage us to shift our perspective on failure...

AI Illustrator

Utvecklingen avseende bildgenerering och film går med en rasande fart. Adobe Illustrator har nu verktyg för AI genererade vektor bilder. Gjorde några som jag sedan lät Runway skapa film av, film och ljud avslutningsvis i After Effects. 

AI creations

Inledande bild från Midjourney, prompt Vincent van Gogh med Chatgpt, kort besök i Photoshop, sedan till Runway, avslutningsvis lite After Effects inklusive Adobe Sounds.

Growth & sales strategies

Creation & implementation

Prioritera tillväxt, utveckla rätt strategier, fastställ marknadsarbetet, driv säljet framåt med engagerade medarbetare.

Konkretisera din digitala strategi

Vi går igenom positionering, storytelling, målgrupper, sociala media, content, med mera.

Nå er mål snabbare och mer kostnadseffektivt, prioritera och förtydliga mål och förväntningar i de olika kanalerna.

En kombination av kompetenser men resultatet blir verkligen underbart!

ChatGPT (text), PlayHT (TTS), Midjourney (pic), D-ID (pic to video), Photoshop (extras), Audition (ljud), AfterEffects (editing)... Man måste bara älska AI och dess möjligheter...

Arne Olafsson: Dynamic marketing specialist leveraging datadriven strategies & creative storytelling to deliver remarkable brand experiences. Proven track record in business development, SEO, content creation, social media campaigns, and analytical tools to drive business growth & customer engagement. Let's connect to turn your brand's potential into market success

Growth & sales strategies Creattion & implementation

Management konsult, fokus på tillväxt, specialprojekt, digital transformation, ChatGPT, SEO, Midjourney, Adobe Suite, försäljning, marknad, finansiering, organisation, säljuppdrag, m.m.

D1 Technology AB 

Delivers the next generation of e-marketplace solutions that will completely disrupt today’s worlds infinite online businesses in Travel & Leisure

Any publisher or editor now can tap in to massive cash flow streams and generate revenue.

Klaff Byggnads AB levererar byggprojekt i alla storlekar från Nyköping upp till Uppsala och Norrtälje.

Vi vinnlägger oss om att verkligen ha ett stort kundfokus varför det är fördelaktigt att kontakta oss tidigt i byggprocessen.

Klaff Byggnads AB levererar byggprojekt i alla storlekar från Nyköping upp till Uppsala och Norrtälje. 

Vi vinnlägger oss om att verkligen ha ett stort kundfokus varför det är fördelaktigt att kontakta oss tidigt i byggprocessen.

Karlholm strand är ett gigantiskt projekt till ett värde på ca 3,5 miljarder med plats för 130 strandnära bostäder av totalt 1000 nybyggda bostäder. 

 Det havsnära läget är möjligt då vinden skyddas av Hållnäshalvön och Karlholmsfjärdens skärgård. 

Growth & sales strategies Creattion & implementation

Samarbetet med Lars Skarke har pågått i kanske 30 år, och tog sin början i arbetet med att bygga upp Envirotainer.

Melwin Olafsson, 6 år. 

Hinderbana i Norrtälje sommaren 2022.

Den härliga lilla myskillen.

2023 tänkte vi arbeta mer på golfen.


Välkommen också till ett företag som bestämt sig för att vända upp och ned på biltvättsbranschens alla tidigare sanningar. 

Happy birthday!

Created 2022. with Blender, After Effects, Audobe Audition, etc.

Klaff Byggnads AB levererar byggprojekt i alla storlekar från Nyköping upp till Uppsala och Norrtälje.

Vi vinnlägger oss om att verkligen ha ett stort kundfokus varför det är fördelaktigt att kontakta oss tidigt i byggprocessen.

Maximera ditt varumärkes potential med en expert på tillväxt & försäljningsstrategier

Jag är en dynamisk marknadsföringsstrateg med djup förståelse för AI och datadrivna strategier, som vill hjälpa ditt varumärke nå nya höjder.

Med en beprövad erfarenhet inom affärsutveckling, SEO, AI, innehållsskapande, sociala medier och analytiska verktyg, kan vi stärka ditt varumärke och öka försäljningen.

arne@olafsson.se | +47(0)701825532.