Growth & sales strategies.
Creation & implementation.

Dynamic marketing specialist leveraging AI and data driven strategies to deliver remarkable brand experiences. Proven track record in business development, SEO, content creation, social media campaigns, and analytical tools to drive business growth and customer engagement. 

Contact: arne@olafsson.se / +47(0)701825532


Erfarenhet

040401 – nuvarande, Atwork Consulting AB

Dynamisk marknadsföringsspecialist som använder AI och datadrivna strategier för att leverera engagerande varumärkesupplevelser. Bevisad erfarenhet inom affärsutveckling, AI, SEO, innehållsskapande, sociala mediekampanjer och analytiska verktyg för att främja företagets tillväxt och kundengagemang. 

Erfarenhet från mängder av branscher, nationellt och internationellt. Member of the Google Ads Advisors Community, byggbolag, widgets/app, vårdbolag, sport/atleter, bilvård, kollo, adventure, hälsobranschen, Digital Krasch Kurs, lagerlösningar, flygbolag, CRM, mobil telefoni, begravningsbranschen, waste management, resebranschen,  fastighetsbranschen,  fondkommission,  crm, logistik, osv.

120601 – 180731, IQS Energi Komfort AB, Täby, VD

• Energioptimering för fastigheter, bergvärme, frånluftsåtervinning, solpaneler, styr & regler, laddstolpar, service, övervakning, analyser, rapporter, mm.

• Omsättning från 20 MSEK till 60 MSEK (turn around)

• Listat på NGM MTF, förvärv, omvänt förvärv

000201 – 041019, ProffCom AB, Stockholm, VD

• ProffCom AB, all typ av outsourcad kundtjänst och telemarketing. Etablera/förvärva nya produktionsenheter eller företag, rekrytera nytt mgmnt, implementera ny teknisk plattform (turn around)

• Stark tillväxt, från ca 30 msek till 180 msek på tre år. Total outsourcing från kunder som DN, Vodafone, Spray och Bilprovningen.

• Drivande bakom etableringen av Svenska Callcenter föreningen (vice ordförande).

980301 – 000130 , Danzas (DHL), Stockholm, Chef affärsutveckling

• Ansvarig för strategiska förändringsprojekt, utvecklade och implementerade nya arbetsmetoder, förbättrade utnyttjandet av befintliga resurser, förbättrade precision och ökade kvalitet.

• Etablerade Danzas Callcenter i Växjö, ordermottagning från 28 orter till 1.

1995 – 980228, Envirotainer, Inc, Los Angeles, US, VD

• Förvärvade och återetablerade Envirotainer (turn around) som det världsledande företaget inom segmentet temperaturkontrollerade flygtransporter. Envirotainer erbjuder marknaden temperaturkontrollerad utrustning för kvalitetskontrollerad frakt med flyg. Kunder inom läkemedelsbranschen, US Army, Lufthansa, British Airways, American Airlines, Del Monte, m.fl. En av Industrifondens bästa investeringar genom tiderna.

www.envirotainer.se

1990 – 1995, Impac, Inc./ICS Ltd, Europa/USA, Managementkonsult/Projektledare

• Framgångsrika resultatfokuserade projekt i Sverige, Norge och Finland.

• I samarbete med ledningen utveckla mål för försäljning, effektivitet och produktivitet.

• På kort tid utveckla och implementera ledningens system för verksamhetsstyrning

• Projektrevisioner i Norden, Asien, UK och Frankrike.

• Ansvarig för introduktionsutbildning för nya konsulter vid huvudkontor i Florida, fokus på analys och implementering. Utbildade i de flesta då kända kvalitetsmodeller, t.ex. Kanban, Kaizen, ISO, TQM, osv.

• Avslutande med projekt som sparade ca 300msek/år åt kunden. Kostnad för projektet ca 50msek.

arne@olafsson.se   |  +47(0)701825532.