Lite kort summering av projekt & anställningar, mångfacetterat och branschoberoende

040401 – nuvarande, Atwork Consulting AB, 

Management konsult, fokus på tillväxt, specialprojekt, digital transformation, ChatGPT, SEO, försäljning, marknad, finansiering, organisation, säljuppdrag, m.m.

 • Byggbolag med fokus på samverkan, VD, delägare, grundare
• Turn around biltvättskedja
• Vårdsektor, digital kampanj för rekrytering och positionering
• Digital Krasch Kurs för företagsledare, styrelsen och ägare
• Hälso- och träningsbranschen, tillväxt, positionering, SEO, SEM, etc.
• Affärskonsult, analys avseende företagets samverkan mellan kund och medarbetare samt rekommendationer för lönsam tillväxt. Branscher: automatiserade lagerlösningar, fondkommission, byggbranschen, fastighetsbranschen, begravningsbranschen, waste management, fastighetsförvaltning och uthyrning, resebranschen (privat & affärsresor), biltvätt, m.fl,
• Digitala strategier, marknadsplaner, praktisk tillämpning, SEO analys, sales funnels, marketing automation, m.m.
• Digital transformering, nya tekniker nya möjligheter
• CRM, implementering, utbildning, rapporter
• Uppdrag övrigt: Onoterat AB, Upsales Nordic AB, SAS Technical Services (m.fl inom SAS), BB Tools, Sting Networks, Softcom AB, Dahl Sverige AB, AB, Spray Networks AB
• Kort uppdrag angående World Wide Strategic Quick Fix Project Securitas Cash Handling (Loomis)
• VD SparPlacering AB. Ny säljorganisation (25 pers.) för strukturerade produkter, rekryterades, utbildades och coachades.

080601 – 181231, Ampliato Asset Management AB, Stockholm, Managing Partner i Ampliato Asset Management AB

• Konsultbolag där teamets bakgrund borgar för ett aktivt operationellt engagemang i målbolag för att på ett effektivt sätt utveckla dessa. Tillsammans med målbolagen ska Ampliato bidra till expansion och värdeutveckling mot en gemensam målbild. Ampliato erbjuder en kombination av kompetens, kraft och kapital.


120601 – 180731, IQS Energi Komfort AB, Täby, VD

• Energioptimering för fastigheter, bergvärme, frånluftsåtervinning, solpaneler, styr & regler, laddstolpar, service, övervakning, analyser, rapporter, mm.

• Omsättning från 20 MSEK till 60 MSEK (turn around)

• Listat på NGM MTF, förvärv, omvänt förvärv


000201 – 041019, ProffCom AB, Stockholm, VD

• ProffCom AB, all typ av outsourcad kundtjänst och telemarketing. Etablera/förvärva nya produktionsenheter eller företag, rekrytera nytt mgmnt, implementera ny teknisk plattform (turn around)

• Stark tillväxt, från ca 30 msek till 180 msek på tre år. Total outsourcing från kunder som DN, Vodafone, Spray och Bilprovningen.

• Drivande bakom etableringen av Svenska Callcenter föreningen (vice ordförande).


980301 – 000130 , Danzas (DHL), Stockholm, Chef affärsutveckling

• Ansvarig för strategiska förändringsprojekt, utvecklade och implementerade nya arbetsmetoder, förbättrade utnyttjandet av befintliga resurser, förbättrade precision och ökade kvalitet.

• Etablerade Danzas Callcenter i Växjö, ordermottagning från 28 orter till 1.


1995 – 980228, Envirotainer, Inc, Los Angeles, US, VD

• Förvärvade och återetablerade Envirotainer (turn around) som det världsledande företaget inom segmentet temperaturkontrollerade flygtransporter. Envirotainer erbjuder marknaden temperaturkontrollerad utrustning för kvalitetskontrollerad frakt med flyg. Kunder inom läkemedelsbranschen, US Army, Lufthansa, British Airways, American Airlines, Del Monte, m.fl. En av Industrifondens bästa investeringar genom tiderna.

www.envirotainer.se


1990 – 1995, Impac, Inc./ICS Ltd, Europa/USA, Managementkonsult/Projektledare

• Framgångsrika resultatfokuserade projekt i Sverige, Norge och Finland.

• I samarbete med ledningen utveckla mål för försäljning, effektivitet och produktivitet.

• På kort tid utveckla och implementera ledningens system för verksamhetsstyrning

• Projektrevisioner i Norden, Asien, UK och Frankrike.

• Ansvarig för introduktionsutbildning för nya konsulter vid huvudkontor i Florida, fokus på analys och implementering. Utbildade i de flesta då kända kvalitetsmodeller, t.ex. Kanban, Kaizen, ISO, TQM, osv.

• Avslutande med projekt som sparade ca 300msek/år åt kunden. Kostnad för projektet ca 50msek.Nyfiken doer med bred erfarenhet inom alla aspekter av ledning, digitala strategier, SEO, ChatGPT, organisation, försäljning, rekrytering, turn arounds och kundhantering. Intresserad av tidiga stadier och mogna företag. Erfarenhet från ett brett spektrum av organisationer och affärssegment i alla stadier av företagens livscykler.

Stort digitalt fokus sammanflätat med klassisk affärsutveckling.  Marknadsföring. Grundare och föreläsare av Digital Kraschkurs.

 
Mina specialiteter: Turn arounds, försäljningsstrategier för snabb tillväxt, förändringsledning, digitala strategier, SEO, ledarskap och effektivitet.

Är för närvarande engagerad i flera projekt avseende porslin, fastigheter, widgetar, byggbolag, digitalisering, försäljningsuppdrag, finansiering, etc. Projekten innehåller ofta samma eller liknande beståndsdelar:
Sales Creation & Implementation
Lönsam tillväxt
Digitalisering
Paradigmskifte
M & A