AFFÄRSUTVECKLING SOM GÖR SKILLNAD

LEDARSKAP
ORGANISATION
TILLVÄXT
LÖNSAMHET


FÖRETAG I TILLVÄXT, ELLER I EN TURN-AROUND, BEHÖVER EN VÄL FUNGERANDE AFFÄRSUTVECKLING

Kontakta gärna mig för en dialog runt just era utmaningar.

Det kostar inget - att ses för en förutsättningslös diskussion...

Mer än 30 års erfarenhet av affärsutveckling i ledande positioner. Med hela världen som arbetsfält och med bred erfarenhet från mängder av branscher eller segment.

Erfarenheter


Management konsult

Fem år som renodlad management konsult med projekt i Europa, USA och Asien. Branscher exempelvis kryssningsfartyg (kost ca 50 mkr, ROI innevarande år ca 300 mkr), tillverkande fabriker (kost ca 4 mkr, ROI innevarande år 12 mkr), transportbranschen (omstöpning av ett av Sveriges största fraktbolag), slakterier (Norge), flygbolag (all resursplanering i Norden och Weekly Mgmnt Report för koncernledning), utbildning kvalitetssystem, järnväg (verkstad och underhåll), app/widget utveckling (paradigmskifte i segmentet), försäljningsuppdrag, AI Chat GPT, Midjourney, Dall-e, osv.


VD, eller liknande

Kyl och frysutrustning för flygbolag (såldes för 30 miljarder 2022), byggbranschen (från 0 till årstakt om ca 30 mkr på några månader), bemanningsbranschen (från 30 till 180 mkr på 3 år), bergvärme (från 20 till 60 mkr på tre år),  utbildning, osv. 


Grundare

GPS bolag, säljbolag fonder, investmentbolag, byggbolag, digital utbildning, etc.


Branschoberoende

Med över 30 års erfarenhet från vitt skilda branscher med ett starkt "track record" i ledande position och med fokus på tillväxt, lönsamhet och digitalisering, inklusive AI ChatGPT, etc,  tillför jag unik kompetens i varje process och organisation. 

Som management konsult gäller det att snabbt identifiera möjligheter i ett stort spektrum av situationer. Med en tydlig process för analys, kreativ utveckling och implementering kortas sträckan från teori till praktisk tillämpning, och synbara resultat...

Arne Olafsson

AtWork Consulting AB

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om just era utmaningar.

Olafsson AtWork Consulting AB är stolt sponsor till Petter Menning och hans resa mot fler guldmedaljer för Sverige-

Läs mer på www.pettermenning.com

© Olafsson Atwork Consulting AB  All Rights Reserved.

50% Complete

Skicka ett mail så återkommer jag!

Mailadress används ej till marknadsföring!

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close
Page Created with OptimizePress