Midjourney och promtarna

AI Midjourney är en metod som använder artificiell intelligens för att skapa bilder baserat på detaljerade promptar. Genom att styra AI:n med specifika instruktioner kan man generera skräddarsydda bilder för olika ändamål. Att lära sig detta verktyg är viktigt för att snabbt och effektivt utforska och visualisera idéer samt förbättra designprocessen.

ChatGPT är ett stort stöd i skapa promtar.

Nedan promptar och exempel på genererade bilder:

Prompt: 

"Visualisation of contradictions in the style of bill carman, classic balance, debbie criswell, dramatic movement, strong colors"

Prompt:

"Clock, etching"

Med andra ord, en prompt behöver inte vara uttömmande om man vill lämna till Midjourney att styra mycket av bildskapandet.

Prompt: 

"Photo of kids playing football on green grass well trimed, bright colors, blue sky, sun is shinning"


Prompt:

"A group of clowns standing next to each other, inspired by David LaChapelle, pat mcgrath, mannequin, 2 0 2 1 cinematic 4 k framegrab, trending on juxtapoz magazine"


Prompt: 

"Manhattan's bustling streets drenched in rain, neon lights reflecting off wet pavement, crowds huddled under umbrellas, taxi cabs speeding through puddles, a vibrant nightlife captured with vivid colors and dynamic motion, Photography, using a 35mm prime lens, --ar 16:9"

Kontakt:  Arne Olafsson  |  0701825532  |  arne@olafsson.se