Anpassade föreläsningar, praktisk tillämpning av AI 

Arne Olafsson är en erfaren entreprenör och företagsledare med specialisering inom digital marknadsföring, och har över tio års expertis inom detta område. Han har framgångsrikt byggt upp och utvecklat flera företag, inklusive Envirotainer, Inc., Proffice Callcenter, EnergiKomfort och Animal Deli, m.fl. Med en gedigen bakgrund i internationell affärsutveckling har han arbetat som managementkonsult baserad i USA i fem år, med fokus på produktivitet, tillväxt, målstyrning och organisationsutveckling.

Arne har en djupgående praktisk erfarenhet av att använda AI-verktyg i sitt dagliga arbete. Genom sina föreläsningar hjälpar Arne deltagarna att förbättra sin digitala kompetens, inom området artificiell intelligens (AI), och omsätta teori till praktik. 

Han skräddarsyr sina föredrag för att möta individuella behov och önskemål, med målet att ge deltagarna konkreta verktyg och insikter för att navigera i den digitala världen. Arne har samarbetat med ett brett spektrum av branscher både nationellt och internationellt, vilket ger honom en unik insikt i olika affärsbehov och marknader.

Hans tidigare kunder inkluderar företag inom kryssningsfartyg, slakterier, appar, sport och atletisk verksamhet, bilvård, lagerlösningar, flygbolag, CRM-system, begravningsbranschen, avfallshantering, resebranschen, fastighetsbranschen, fondkommission och logistik, m.m.

Vi går tillsammans igenom och testar AI verktyg som:

a. ChatGPT/Gemini/Copilot, osv.
b. Midjourney Feed, och liknande
c. Runway, och liknande
d. ElevenLabs, och liknande
e. Udio, bara för att det är kul
f. Osv.

Vi täcker också in digital marknadsföring; kampanjer, kundbas, mailutskick, SEO, Shopify, OpenCart, Mailchimp, Klaviyo, Ahrefs, Semrush, osv. för att sätta AI lösningarna i ett konkret sammanhang.

Temat är affärsutveckling och AI, starkt kopplat till AI verktyg och andra digitala verktyg med omedelbar praktisk tillämpning. Vi arbetar med realtidsexempel och löser konkreta problem redan under föreläsningen.

De som går på mina föreläsningar ska direkt kunna ta konkret action inom området AI i sina specifika områden efter föreläsningen, kanske tom redan under föreläsningen, samt erbjuds det stödinsatser i punktform för att skynda på införlivandet av AI i deltagarnas vardag för att effektivisera och bli mer framgångsrika.

Föreläsningarna lämpar sig för ägare, styrelser, ledningsgrupper och andra som snabbt vill omsätta AI teori till praktisk kompetens.

Läs mer på www.sverigestalare.se

Kontakt: Arne Olafsson  |  arne@olafsson.se  |  0701825532  

Läs mer: www.sverigestalare.se