Att positionera ditt företag strategiskt är inte bara en bra affärspraxis, det är nödvändigt för långsiktig framgång. 

Strategisk positionering innebär att skapa en unik plats i din målmarknads medvetande, vilket gör att ditt företag skiljer sig från konkurrenterna. 

Detta uppnås genom att identifiera och kommunicera bl.a. företagets unika värdeerbjudande.

Strategisk positionering: Varför det är viktigt

Strategisk positionering är livsviktigt för företag av flera skäl. För det första bidrar det till att skapa ett starkt varumärke som gör att kunder kan känna igen och relatera till ditt företag. För det andra hjälper det till att definiera företagets erbjudande på marknaden och att skapa en distinkt identitet i kundernas ögon.

Förståelse för marknaden

En viktig del av strategisk positionering är att förstå den marknad du verkar inom. Detta inkluderar att känna till dina kunder, konkurrenter och branschtrender. Denna kunskap är avgörande för att kunna utveckla en effektiv positioneringsstrategi.

Konkurrensfördel

Genom att positionera ditt företag strategiskt kan du skapa en konkurrensfördel. Ditt företag kan bli känt för specifika attribut eller fördelar, vilket kan vara svårt för konkurrenter att kopiera. Detta kan vara allt från överlägsen kvalitet på produkter eller tjänster till enastående kundservice.

Matrisen, intern angelägenhet

Att utföra arbetet med positioneringsmatrisen internt har flera fördelar. 

Insikt och förståelse: Ingen känner till ditt företag bättre än dina egna team. Genom att göra positioneringsarbetet internt kan du dra nytta av denna djupa kunskap och insikt, vilket kan ge en mer noggrann och relevant positioneringsmatris. 

Kontroll: Genom att utföra arbetet internt har du full kontroll över processen och kan anpassa den för att passa dina specifika behov och mål. 

Kostnadseffektivitet: Att utföra positioneringsarbetet internt kan också vara mer kostnadseffektivt än att anlita en extern konsult eller byrå. 

Teambyggande: Processen att skapa en positioneringsmatris kan också fungera som en effektiv teambuilding-övning. Det ger teammedlemmarna möjlighet att arbeta tillsammans för att definiera företagets positionering och stärker deras känsla av ägande och engagemang. 

Snabbare beslutsfattande: Internt arbete kan ofta leda till snabbare beslutsfattande och implementering, eftersom du inte behöver koordinera med externa parter. 

Således, medan det kan vara användbart att få externa perspektiv och expertis, finns det starka argument för att utföra arbetet med positioneringsmatrisen internt. Företaget kan dock med fördel använda konsulter för att processa arbetet, men göra mycket av arbetet själva.

Skapande av en effektiv strategisk positioneringsplan

Att skapa en effektiv strategisk positioneringsplan kräver flera steg:

Identifiera din målgrupp

Det första steget i att skapa en positioneringsstrategi är att identifiera din målgrupp. Detta inkluderar att förstå deras behov, önskemål och förväntningar.

Förstå dina konkurrenter

För att effektivt positionera ditt företag måste du också förstå dina konkurrenter. Vilka är deras styrkor och svagheter? Hur skiljer de sig från ditt företag?

Definiera ditt unika värdeerbjudande

Efter att ha förstått din målgrupp och dina konkurrenter är nästa steg att definiera ditt företags unika värdeerbjudande. Detta är det som gör att ditt företag skiljer sig från resten och som dina kunder kommer att värdera.

Effektiv implementering av strategisk positionering

När din positioneringsstrategi är på plats är det dags för implementering. Detta innebär att kommunicera ditt värdeerbjudande till din målgrupp genom olika kanaler, inklusive reklam, PR, sociala medier och direktkommunikation.

Fördelning av arbete

När det ovanstående är genomfört kan företaget med fördel lägga ut de olika aktiviteterna, internt eller externt, som SEO, Google Ads, etc.   Upphandlingar och arbetsfördelning blir tydliga, målbilder och förväntningar kan kommuniceras tydlig och specifikt för varje område.

Slutsats

Strategisk positionering är ett effektivt verktyg för att skapa en konkurrensfördel och att driva långsiktig framgång för ditt företag. Genom att förstå din marknad, identifiera din unika position och effektivt kommunicera detta till din målgrupp kan ditt företag skapa en stark position i branschen.

Din Framgångsresa Börjar Här: Hur Strategisk Positionering Skapar Ett Starkt Varumärke - Kontakta Oss För Mer Information!

arne@olafsson.se | 08 510 666 00 | 0701 825 532