Det moderna ledarskapet

Ja, jag läser The Men At the Top från 1929 och frågan blir naturlig då boken träffar väldigt rätt i flera ledarskapsfrågor. Diskussionerna kring ledarskap har naturligtvis förfinats och det har kommit fram lite nya ord som beskriver det vi redan visste på bättre sätt... 

För att studera frågan lite mer ingående tar vi då avstamp i Herbets N. Casson´s bok "The Men At The Top", med undertiteln Tolv Tips om Ledarskap från 1929. Jag understryker, från 1929!! Dessutom noterar jag att självaste Simon Sinek med största sannolikhet funnit en hel del inspiration i just "The Men At The Top"! Läs vidare så förstår ni (om ni läst Simons böcker vill säga).

Herbert N. Casson

Herbert N. Casson är från Kanada men började sin riktiga karriär i Boston. Herbert Casson höll seminarier i ledarskap och grundade publikationen Efficiency tidigt 1900-tal och skrev böcker ända till 1950. Han skrev sammanlagt 168 böcker om framgångar i affärslivet. 

Vi kan med andra ord säga att han hade en rimligt god uppfattning om ledarskap och affärer som han dokumenterade och delade med sig av runt jorden. En annan intressant publikation han gav ut var Ads and sales: A Study of Advertising and Selling, from the Standpoint of the New Principles of Scientific Management men den får vi återkomma till. 

För ordningens skull, ja, han hänvisar till Män i hela sitt resonemang, omodernt jag vet, men det var den tidens principer. Om vi låter hjärnan översätta ordet män/man med Ledaren, utan att relatera till kön så flyttar vi fram positionerna till 2019 i dialogen. Vidare är språket ibland ålderdomligt, högtravande, kanske vackert, men vi vet alla vad som sägs... 

Simon Sinek har som sagt troligen hittat flera av sina teser i Herbert N. Cassons böcker, läs vidare och ni förstår varför, men speciellt Tips Tio om att representera sina "följare", inte sig själv, samt Tips Tolv om att ha ett"Great Worthy Purpose that benefits others as well as yourself". 

I det fall du inte har ork att läsa alla Tolv Tipsen, scrolla ned till Tips Tolv, läs det, och du kommer att vilja läsa mer.

Boken The Men At The Top, med undertiteln Tolv Tips om Ledarskap från 1929 är som titeln antyder ett antal tips som ska stötta och utveckla personer i sin roll som ledare. Notera att språket är ålderdomligt men jag ville behålla känslan från boken. Jag gör nedan ytterst korta sammandrag från de tolv kapitlen, och en kort reflektion mot dagens ledarskap:

Tips Nummer Ett, Fatta Snabba Beslut

Vi behöver bättre ledare. De män som nu leder oss i politik, handel och industri är inte tillräckligt starka. De leder faktiskt inte oss alls. 

Vad vi behöver för närvarande är framför allt ett kompetent, modigt ledarskap. Som du ser genom att läsa vidare är ledarskap en sak i sig. Det kräver mer än förmåga. Den har en egen teknik. 

Ledarskap kan med andra ord förvärvas i stor utsträckning. Det kan läras, precis som någon annan konst kan läras. Och det är den Konst som står högst av allt. När en nödsituation kommer, måste en ledare ta ansvaret, och ge order, han kan inte sitta och överväga. Han lämnar aldrig över ett beslut till en kommitté eller en konferens eller en "royal commission" eller kommer med någon annan ursäkt.

En ledare måste veta vad som ska göras. Han måste instruera andra och inte gå runt, som en tiggare med en hatt, och samla andras åsikter. Här har du en av de vanligaste anledningarna till att företag och nationer misslyckas - de har ledare som inte kan bestämma sig.

Så vårt första tips är - Fatta beslut snabbt. Det finns ett hastighetselement i ledarskap.

Kommentarer:

Vi kan ju snabbt konstatera att behovet av att kunna snabba beslut är av betydelse för ett företag eller t.ex. en regering (där det kanske brister mest just nu) även idag. Ofta fastnar väsentliga strategiska beslut i långbänkar och i avvaktan på beslut försvinner möjligheten eller ett lands utmaningar blir allt värre. Det finns ett relevant Kinesiskt ordspråk, "Om du tänker för länge på nästa steg kommer du att tillbringa resten av livet på ett ben." Det är väl det Herbert försöker illustrera och resonera kring med dåtidens nomenklatur och språkbruk. 

Jag tycker personligen att det väl kännetecknar det innovativa snabbrörliga entreprenörskapet som tar snabba beslut och utmanövrerar etablerade aktörer i olika segment, till vår glädje och deras sorg...

Så, tips Nummer Ett får vi väl anse som rimligt även 2019?

Tips Nummer Två, Lyssna på Alla men håll inte med någon

En ledare måste vara en man bland männen. Han måste vara chefen, inte den första bland jämlika eller något sådant litet. Men han måste vara tillgänglig och mottaglig för nya kunskaper. Han får inte hålla sig själv, som om han, som Moses, mottar sin visdom från himlen. Han måste komma ner från egoismens Sinai och leva bland de människor som han leder. 

Vem som helst kan lära någon någonting. Napoleon gjorde det till rutin att ofta prata med sina privata soldater. Han lyssnade på alla, men höll inte med någon. Sanningen, du ser, är en sammansatt sak. Ingen kan ensam tillverka mycket av sanningen. Sanningen är i honungen i tusentals blommor. Den måste samlas in från många håll. 

Det finns tider när en sann ledare måste stå framför en folkmassa och bli körd över och bli trampade på, ja det är en risk för allt ledarskap. Så, du kan nu börja se vad en sällsynt sak är ledarskap, och hur mycket det behövs, just nu, i denna värld av egoistiska grupperingar.

Kommentarer:

Hmm, så, snabba beslut MEN lyssna på alla, ta med dig allas perspektiv, fånga allas intressen, men lova inget, håll inte med någon, utan fatta dina egna beslut med hjälp av dialog med alla.
Men, tänk efter, vad som sägs är att du som ledare ska ta intryck av dina medarbetare och stab, för att sedan i ett sammanvägt beslut ta hänsyn till allas åsikter men sedan TA ETT BESLUT! Kom ihåg, 1929!!
Även tips nummer Två får vi väl anse ligga inom ramarna för dagens moderna ledarskap.

Tips Nummer Tre, Agera och stå fast

Kaniner överlever genom att ducka. Så tror jag, gör även politiker. Men med ledarskap hänvisar jag inte till politiker eller kaniner. Ledarskap och framgång är två mycket olika saker. En mycket lågkvalitativ man kan bli framgångsrik mätt i pengar, men ingen lågkvalitativ man kan vara ledare, förutom då och då, då av en olycka, och under en mycket kort tid. 

Lite då och då smyger någon man upp i de mäktigas säten och hoppar upp, i en sinnesstämning av övertro och bravado, på en av tronerna, men han är snart genomskådad och jagad tillbaka till dunkelheten. 

En ledare måste vara bestämd och hård som granit. Han måste acceptera motstånd som något självklart. Han måste kunna sova gott på natten före slaget. Summerat måste han ha temperamentet att STICK TO IT, oavsett om han har gjort en blunder eller inte.

Ingen ledare kan alltid ha rätt. Han gör misstag, som varje domare gör. Men han måste hålla sig till det, rätt eller fel. Det kan tyckas vara svårt att säga, men alla som har kontroll över stora företag vet att det är sant.

Handla och stå fast, det är det tredje steget i trappan som leder till toppen i din handel eller ditt yrke.
Du måste vara som Luther, som spikade sin detaljerade tro på kyrkdörren, så att alla kunde se och läsa hans ståndpunkter. Han tog en hammare och spikade upp dem snabbt, så han inte kunde inte ändra sig och ägna sig åt kompromisser. 

Luther agerade och stod fast vid sin tro och blev den religiösa ledaren för sin nation. Och det är i små och stora saker som du kommer att finna att det är Åtgärder (Action), inte Diskussion, som gör dig stark och värdig ett ledarskap. 

Kommentarer:

Oj, vad vackert, poängen är att en ledare ska stå fast vid sin övertygelse, inte vara öppen för kompromisser. Vi alla vet vad urvattnade kompromisser leder till, ett urvattnat ledarskap. Unga i karriären ser upp till principfast ledare som står för sina beslut, men som också i det fall det leder mot avgrunden står fast vid sina principer och avgår med flaggan i topp utan att vika från sina övertygelser.

Tips Nummer Fyra, Var aggressiv, ha alltid en kamp på gång

Om en man är negativ, ursäktande och blygsam, kan han vara en mycket bra hantverkare, han kan ha förmåga och till och med karaktär, men han kommer aldrig att bli en ledare, aldrig i denna värld.


När jag skriver om mänsklig natur som den är, inte som den borde vara, är jag tvungen att säga att hela världen älskar en fighter. 

Den som ska hantera stora grupper av medarbetare måste alltid vara engagerad i någon form av utmaning. Han måste alltid ha en kamp på gång. 

Det största problemet i näringslivet är att få folk engagerade. Hur man får dem att resa sig ur sin slentrian, hur får man deras ögon att lysa, hur man gör dem engagerade och få ett högt tempo medan de arbetar, det är det problemet som varje chef måste lösa. 

Män gillar inte att jobba, har aldrig gjort det, och kommer aldrig att göra det, men de har älskat spel och slagsmål de senaste miljoner åren. 

Du måste ha en kamp eller en tävling för att få ditt folk att göra sitt bästa och njuta av det. Andrew Carnegie, till exempel, visste det. Han introducerade idrottens anda i järn- och stålbranschen och blev en av de rikaste männen i världen.

Det måste alltid finnas en fiende, eller en skurk, eller (kanske helst) ett mål. Hur få affärsmän vet detta eller agerar på det!
En ledare som alltid attackerar! Det är det som håller varje normal man lojal, oavsett om han är i London eller Nigeria.

Så, om du ska vara ledare måste du vara aggressiv och alltid ha en kamp på gång.
Detta är ett stort faktum, som är uppenbart för den modige, och utvecklar honom till en ledare bland sina medmänniskor.

Kommentarer:
Gamification, ett starkt växande koncept där ett moment av tävling införs för att motivera och engagera medarbetare i alla delar av organisationen. Läs mer om ett av de bolag som haft en bra utveckling inom området. Vidare är det lätt att se entusiasmen i en start up när de tar sig ann jättarna och angriper deras marknadsområden, alla sluter upp i kampen och sluter upp bakom ledningen för att vinna kampen mot jättarna. 

När Christer Hägglund, Proffice, var en av pionjärerna i bemanningsbranschen tog han och de andra fighten mot gällande lagar och regler, och gängse uppfattning om hur en anställning skulle se ut. Alla i bolaget slöt upp bakom Christer och andan i bolaget var fantastisk, för här bröts det ny mark, och vi tog fighten mot etablissemanget! 

Även i det moderna förändringsarbetet är det viktigt att få organisationen att sluta upp bakom en vision för företaget, att skapa engagemang i sin kamp för att uppnå målen. I många fall handlar det om att få tillbaka motivation och glöd i organisationen. 

Summa summarum, stämmer helt med verkligheten, klassiskt! Lika aktuellt idag som 1929.

Tips Nummer Fem, Skapa Nyheter

I hela Storbritannien kanske det finns 10 000 män som tänker för sig själva och inte svänger fram och tillbaka av Daily Press. Det kan till och med finnas en man som inte läser ett dagligt papper, även om jag aldrig har hört talas om en sådan man. "Vad är nyheterna?" frågar vi, så snart vi är uppe ur sängen.

Så, om nyheten gör oss, kan vi väl fråga, "Vem är nyheterna?" 

Svaret är det här, nyheten görs av alla som gör intressanta och ovanliga saker. Pressen är som en Juggernaut. Vi gör den själva och sen rullar den över oss och krossar oss om vi står i vägen. Men vad har detta att göra med ledarskap? Mycket. I dessa dagar av den allmänna opinionen kan ingen ledare hoppas vinna utan att han vet hur man ska styra dagens skvaller, eller om han inte vet hur man gör nyheter. 

Nyheten skapar ledarna. Följaktligen måste en ledare ta hand om nyheterna och kontrollera dem så långt han kan. Stanna med publiken och låt publiken veta var du är, där har framtida ledare ett viktigt tips att fundera på. Du måste först ha en produktion och sen måste du skapa en efterfrågan genom att skapa nyheter, med reklam och god publicitet. 

Om du vill vara ledare måste du ta reda på hur du skapar nyheter!

Kommentarer:
Ja, vem kan debattera det, vi måste kunna skapa nyheter, om oss själva och våra erbjudanden, inget har egentligen revolutionerats där heller, utom allt fler kanaler och att all information är tillgänglig direkt, inte via Rapport 19.30.... 

Den stora skillnaden är väl kanalerna, de digitala kanalerna, men behovet är fortfarande detsamma. 

Just arbetet med de digitala kanalerna kan du läsa mer om här.

Tips Nummer Sex, Lär av nederlag och fortsätt framåt

Detta är en av ledarens svåraste tester, hur tar han nederlag?


Tar han det som slutet på allt eller gör han det som en lärande händelse i ett längre perspektiv?


Affärsvärlden är en plats för konflikt, en plats för vinster och förluster, upp-och nedgångar. Det är inte ett trevligt bekvämt kontor, där du sitter vid en stor skrivbord och ler mot vackra kvinnor och smickras av chefer. 

Ett företags kamp handlar inte bara om att underteckna checkar och fylla i dokument. Det handlar om viljestyrka och uthållighet och motstånd.

Den största klubben i världen, säger jag utan tvekan att den är "Down and Out Club".

Om en man vill vara ledare måste han bevisa att han inte brister under press. Han måste acceptera livet som en konflikt, och inte förvänta sig att det är en parad eller en rosa tebjudning. Han måste vara snabb att märka varför han förlorade och använda denna kunskap i sin nästa kamp.

Ja, om du vill vara ledare i en värld som är full av hinder och fiender, måste du vara en fågel Phoenix.
Du måste lära av dina nederlag och fortsätta!

Kommentarer:
Ja, det är fortfarande en hård värld, och ett hårt arbete, och man måste lära av sina misstag, och inte ge upp. Boken ger många bra exempel på uppfinnare och företagsledare som trots motgångar fortsatte sin nästan hopplösa kamp, men som till slut övervann allt motstånd och rönte stor framgång.

Tips Nummer Sju, Skapa allianser med andra Ledare

Ingen annan än en stor man, en fullmogen man, kommer att uppskatta hur klokt detta tips är.


Oavsett hur stark du är kan världen lätt rulla över dig. För många stora affärsmän gör samma misstaget att de bara litar helt och hållet på sig själva. 

De gör inga allianser. De har inga vänner.

Faktum är att varje man behöver sällskap av sin jämlikar, då och då, för att hindra honom från att bli en uppblåst egoist. Ingen man är så stor att han inte kan hitta likvärdiga män. Den största tapetseraren kan bli en vän till den största grossisten och den största juveleraren. 

Han kan också hitta vänner bland sina bästa kunder. Ingenting ger större utdelning än det. Hemligheten bakom Rockefellers framgång var att han var den enda oljemanen i de tidiga dagarna som skapade allianser. Han gjorde avtal med järnvägsbolagen för att garantera dem fasta dagliga fraktvolymer. I gengäld gav järnvägsbolagen honom en särskilt låga priser på sina oljetransporter.
Det är därför som en stark man inte bör bära sitt oberoende för långt. 

Det är därför som han borde skapa allianser med andra ledare inom andra handelsområden.

Kommentarer:
Tips Nummer Sju är lika aktuell idag som 1929. Tipsen håller fortfarande hela vägen till 2019. Vikten av allianser, samarbeten och partnerskap är allt viktigare.

Tips Nummer Åtta, Var inte rädd att möta faran ansikte mot ansikte

Bland vilda djur, när det finns en plötslig fara, går ledaren av mot faran. Om han inte gjorde det skulle han inte längre vara ledare. Ingen flock skulle följa honom.

Det är priset på ledarskap. Det är ett rimligt pris, och varje ledare måste betala priset.

En ledare måste möta fara. Han måste ta risken. Han måste vara en slags mänsklig fästning.

Nästan alla risker är också ett tillfälle. Det är en möjlighet att vara ledande inom din handel eller yrke.

Poängen för praktiska män att komma ihåg är att du inte kan undgå fara, och det bästa sättet att undvika det är att möta faran.

Utan mod kan ingen man vara ledare, och mod kan utvecklas. Det utvecklades av tusentals män i kriget. Varför kan det inte också utvecklas i affärer?

Det finns alltid en man, vågad och progressiv, som lägger in de nya förbättringarna innan hans konkurrenter gör det. Hans motto är "Jag leder, annat följer!"

Han vet att det på vägen till framgång finns den ena faran efter den andra, men han vet att den första mannen att övervinna en ny fara är den som vinner mest på vägen.


Kommentarer:


Alla IT entreprenörer, digitala omvälvande förändringar, etc, inget av detta hade hänt utan mod från folk som ovan. Människor som sticker ut hakan och VET att att det finns möjligheter genom förändring, och i att leda förändring. Vi vet vilka de är, Steve Jobs, Spotifygrundarna, Elon Musk, med flera i nutida och massor i det förglömda, Ford, osv.


Ett bra tips!

 

Tips Nummer Nio, Rekrytera en stab

En ledare är en slags premiärminister snarare än en diktator. Han måste ha en stab.

Ledaren måste ha sin personal av hjälpare och rådgivare och chefer.

Han får inte försöka att köra sin verksamhet själv. Om han gör det kommer han förmodligen att dö tjugo år i förtid. Och han kommer inte att bygga upp en permanent verksamhet.

Din skicklighet som organisatör kan bäst prövas med hur lång tid din firma fungerar i din frånvaro. Om du inte kan vara borta mer än en vecka eller två måste du skapa en stab.

En arbetsgivares första plikt, om han vill att hans firma ska växa, är att ha ett system för personalutbildning. Detta är ett faktum som realiseras av mycket få arbetsgivare.

Som personalutbildare gjorde ingen någonsin mer än Carnegie gjorde. Han tog 43 unga män, alla fattiga och gjorde dem miljonärer. Vad mer gjorde han dem alla kloka, alla utom en, som gick till politiken... (ha ha ha...)

Affärsmannen som bygger upp personal förlänger inte bara sitt eget liv, utan också sitt företags liv, det är ett viktigt faktum som bevisats utöver allt tvivel.

Det gäller för varje kompetent affärsman att han också måste vara en lärare. Han måste spendera en stor del av sin tid på undervisning.

Välj ditt folk och träna dem så mycket du kan, det är en väsentlig uppgift om du vill bli en affärsbyggare.


Kommentarer:


Höll på att skratta ihjäl mig åt kommentarer om hur Carnegie gjorde alla de 43 männen kloka, utom han som blev politiker, underbart, håller även det idag... fantastiskt roligt!


Skämt åsido, att rekrytera en stab och säkerställa att dessa är utbildade och tränade i verksamheten kan väl knappast ses som annorlunda idag? Speciellt intressant hur stor vikt Herbert lägger på personalutveckling!

Nu är vi på Tips Nio och alla tipsen håller än idag!

 

Tips Nummer Tio, Representera dina följare, inte dig själv

Vi ska nu vidareutveckla tanken att en riktig ledare måste skydda dem som han leder. (Simon Sinek!!)

Som ni kommer att se är det här en ny idé i affärslitteraturen och en av enorm betydelse. (1929, WOW!!!)

När du har läst det här kapitlet ser du att ledarskapet har ett mycket högre och ädlare syfte än de flesta tror.

Feodalism försvann för att för många Baroner och klanledare tänkte bara på egen karriär och eget nöje.

Det är därför som så många politiska karriärister misslyckas, de lägger sina personliga ambitioner först. Då, så snart nationen upptäcker detta, kastas de åt sidan. (Herbert verkar ha haft ett mindre bra förhållande till politiker, de får ofta pikar och lyfts fram som allmänt sinnessvaga och opålitlig i boken).

Så, som du kan se, om du vill vara en av männen på toppen, måste du ge service. Utveckla en ny service till 100 000 personer och presto, de kommer att göra dig till ledare.

Vi kan till och med gå vidare och säga att denna idé om ledarskap också är grunden till en sann moral. Det är kristendomen, även om prästerna har aldrig förstått det.

"Jag kom inte för att bli tjänad, men för att ge service". Vad är det om inte min tionde Tips i äldre form?

Är det inte det ursprungliga sättet att säga att vägen som leder till storhet är via service!


Kommentarer:

Ett tema som Simon Sinek driver hårt i sina presentationer. Håller verkligen även idag. I boken redogör Herbert för många dåtida storheter som följt denna väg, och blivit mycket framgångsrika, glöm inte att boken gavs ut 1929 (!).

Det ligger väl dessutom i tiden att hjälpa andra, och att vilja väl mer än att bara bygga bolag.

Bra tips!

 

Tips Nummer Elva, Belöna lojalitet

Ju längre jag lever desto mer uppskattar jag lojalitet. Det är cementen som förankrar en civilisation tillsammans.

Ta lojaliteten ur en man och han ruttnar. Alla som har bott i djungeln eller vildmarken har lärt sig att uppskatta lojalitet. Men vi behöver lojalitet lika mycket i en stad som vi gör i en djungel.

Utan lojalitet blir ett företag mycket av "Slippery Dicks", alla försöker lura varandra. Alla tänker bara sig själva.

Finns det inte några företag som ständigt ändrar sin personal? Anställda kommer alltid och går. Varför? Eftersom de inte är fästa vid företaget med lojalitet.

Lojalitet är nödvändigt och lönsamt. Du kan se att detta är lika viktigt som effektivitet.

Det måste finnas lojalitet och det måste börja på toppen. Det startar inte av sig själv bland medarbetarna.

Hur kan ett företag vinna ett mästerskap utan lagspel? Och hur kan det finnas lagspel där är det inte finns lojalitet och vänskap.

Så, vi måste säkerställa lojalitet genom att belöna den och odla den i vår organisation.

Kommentarer: Tips Nummer Elva, Belöna lojalitet


Ja, vad säger man, imponerande. Tips Elva håller! Personalomsättning är inget att sträva efter, och det påverkar självfallet bolagets lönsamhet, som Herbert påpekar. Lojalitet är verkligen något eftersträvansvärt, och svårt att nå om det inte börjar uppifrån.

 

Tips Nummer Tolv, Ha ett mycket värdigt syfte (Simon Sinek!!!)

Är det inte sant att de flesta människor är som små dagliga insekter, som driver väster idag och öster imorgon? Är det inte sant att många av våra så kallade ledare inte har någon mening, ingen klar politik?

En man kan bli både rik och berömd av energi, ensam, utan att ha något syfte i livet. Men han kommer inte att vara en riktig ledare. Han kommer att leva och dö men lämnar inget spår.

Så, som en affärsman och inte som en idealist, skulle jag säga att varje kompetent man borde ha ett mycket värdigt syfte, en plan, en politik som kommer att ge ett mönster och en riktning i sitt liv. Det ger en man enorm kraft att koncentrera sig och han blir som en projektil.

Många män med mycket små förmågor har blivit riktigt stora och kraftfulla genom att ha ett värdigt syfte. En man som bestämmer sig för att bygga stora företag som har ett tydligt syfte är nästan oemotståndlig. Det är det värdiga syftet som ger entusiasm, som väcker människor för att göra sitt bästa! 

Självutveckling och ett stort värdigt syfte som gagnar andra såväl som dig själv, det är det sista ordet som kan sägas om ledarskap.

Kommentarer:
WOW!! Ett värdigt syfte, The Purpose Herr Sinek, nu vet jag var Simon fått allt ifrån. Herberts bok från 1929 beskriver det alla borde veta IDAG 2019.

Summering

Personligen är jag överraskad över Herberts tolv tips, hur nära de ligger till hands även idag, nästan 90 år senare. Om vi läser punkterna och ser förbi språk och mansideal så tonar ett grundläggande ledarskap fram som borde vara en bas i allas arbete med ledarskap.

Ja, läser du hela boken märker du snabbt att han gör narr av politiker, men med all rätt, för det stämmer väl överens med dagens ryggradslösa politiker som även vi får dras med 90 år senare. Han har också en viss förkärlek till Great Britain, men som sagt, det var den tiden...

Men tänk er bortom allt detta, boken skrevs baserat på erfarenheter från tidigt 1900-tal till 1929 då boken gavs ut första gången. Jag blir verkligen imponerad, visst, vi kan välja lite modernare ord idag, det har forskats en hel del och lite teorier har döpts om och stöpts om för att lättare kunna kommuniceras och förklaras.

Men i grund och botten är det samma teorier som Herbert redogör för i sin bok från 1929.
Min favorit är absolut Tips Nummer Tolv, klockrent redan 1929!

Med andra ord har det inte skett så vansinnigt mycket de senaste 90 åren när det gäller ledarskap. Vilket i och för sig är bra, för om ledarskap bygger på dessa Tolv Tips så är det ju inte så svårt kan man tycka? Det verkar inte vara någon svårsmält formel utan tämligen enkla grundläggande frågor som ska hanteras på ett värdigt sätt.

För den som vill beställa boken på Amazon, kanske det kan fungera, annars är väl något antikvariat kanske mer spännande.

Återkom gärna med frågor eller funderingar, jag tycker det var en kul övning, även om översättningen var lite av en utmaning med det lite gammalmodiga språket. Men jag ville samtidigt att känslan skulle bli kvar från hans bok, den är verkligen väl värd att läsas pärm till pärm.

Kontakt