Adobe Firefly

Adobe Firefly är ett fantastisk verktyg i absolut världsklass. Med enkelhet och lätthet kan användaren själv skapa önskat innehåll med imponerande precision. Den osvikliga användarvänligheten är anmärkningsvärd då vem som helst med förmågan att formulera en prompt kan skapa bilder, text och annat med lätthet. 

Med bara några få klick kan jag snabbt komma igång och skapa fantastiska verk, endast begränsade av min egen fantasi. 

Möjligheten att generera texten nedan är bara några klick bort genom att ange namnet "Arne Olafsson" och sedan välja "Fire".  På ett ögonblick är den fulländade texten klar och redo att användas i affärssammanhang.

Testade en till, nu med samma text men med prompten Dragon, fantastiskt! Svårt att se om det är smått men detaljrikedomen är helt fantastisk.

För att få till uttömmande och bra promtar rekommenderar jag ändå att man använder ChatGPT med AIPRM, med några få beskrivande ord får man då snabbt härliga och utförliga promptar utan väntetid, eller idétorka. 

Bilden nedan med promten; "A breathtaking photograph capturing the moment of an eagle gracefully catching a fish in a mountain lake. The scene unfolds against a backdrop of majestic peaks, reflected in the calm, pristine waters. The eagle, with wings outstretched, swoops down with precision and determination, while the fish leaps out of the water in a desperate attempt to escape. The color temperature leans towards cool tones, enhancing the serene and tranquil atmosphere of the mountainous setting. The intensity in the eagle's eyes and the splashing water convey the raw power and dynamic energy of this natural encounter. The lighting highlights the details and textures, creating a dramatic interplay of light and shadow"

Samma prompt nedan, nu med Midjourney, som faktiskt blev bättre tycker jag. bättre i detaljerna, speciellt huvud och kor. Notera att ingen av bilderna är processade i Photoshop denna gång, utan bara presenterade som de kom ut från Firefly och Midjourney. Firefly har fördelen med att det är aningens lättare att arbeta med, automatiserat. Midjourney kräver lite mer av användaren, min uppfattning.

Som vanligt rekommenderar jag att man sätter sig in i möjligheterna som nu erbjuds via några enkla knapptryck. Det går så fort nu att det är bra att hoppa på tåget så snabbt som möjligt. 

Program att lära sig:  ChatGPT, Midjourney, Firefly, Adobe Photoshop AI (beta), om man snabbt vill bli lite kreativ och skapa eget bildmaterial, texter och annat visuellt. 

Hör gärna av dig om du har några frågor.