Midjourney överträffar alla förväntningar!

Genom att använda olika promtar kan du beställa vilken bild du vill.  Det är verkligen galet bra, och möjligheterna oändliga, färg, form, kvalitet, stil, foto, målning, etc. Allt är möjligt.

Det som kan vara lite utmanande inledningsvis är att formulera promtarna. För den vetgirige rekommenderar jag ett par timmar på Youtube för att hitta inspiration.

När man väl lärt sig grunderna går det fort att komma vidare

Det är självklart enklast att hitta på promtar som inte nödvändigtvis har med verkligheten att göra utan är mer av fantasier.

Det är faktiskt att rekommendera att göra det inledningsvis för att känna sig för i verktyget.

Efter en tid börjar det dock bli nödvändigt att lära sig hur man uppnår mer precisa bilder utifrån konkreta behov, t.ex. med människor eller byggnader som ska se ut på ett specifikt sätt.

Men det är som sagt bra att leka runt lite först.

När man önskar mer verklighetstrogna bilder finns det ett antal sätt att arbeta med promtarna, i denna bild t.ex. börjar jag promten med Photo of...

Man uppnår då direkt fotokvalitet utan större svårigheter. 

Även om byggarbetsplatsen är allmänt hållen och inte specifik ger den ändå intrycket av att vara en riktig arbetsplats.

Ibland kan det vara värt att ta en vända med bilden i Photoshop för att stärka upp färger, etc.

Sinnesstämningar uppnås också via arbetet med att utveckla promtarna så de beskriver den sinnesstämning man vill ha i sina bilder.

I detta fall innehåller promten "paint a vivid picture of sadness".

Det finns självklart även här oändliga möjligheter att kombinera olika sinnesstämningar och situationer för att uppnå den bild man önskar.

Om man så önskar kan bilden vara med eller utan människor, natt eller dag, osv.

I denna bild använder jag ett foto som referens och låter Midjourney ta fram en bild som jag beskriver. 

Personen som är på den bild man använder som referens blir då "kopierad" i bilden, och blir otroligt realistiskt och med hög kvalitet

Oavsett vilken miljö eller bakgrund den referensbild man använder har väljer man själv hur den nya bilden ska se ut, i stor utsträckning.

Realistiska bilder uppnås som sagt enklast genom att börja promten med "Photo of..." och sedan beskriva den bild man önskar att få fram.

Som i detta fall är promten "photo of eagle in mountain catching fish in lake", med lite kompletterande promptinfo om storlek på bilden.

Om man hellre vill att örnen ska fånga fisk i en småbåtshamn med fritidsbåtar så skriver man det, och bilden blir just det.

Överraskande enkelt egentligen

Möjligheterna är som sagt oändliga, och det är bara ens egen fantasi som begränsar vad man kan och vill skapa.

Det finns många bra instruktionsfilmer på Youtube som hjälper en att snabba på inlärningen så att man snabbare kan ge sig i kast med allt svårare bilder.

Men det är överraskande enkelt att få till stämningsfulla bilder snabbt.